Pentíria… Mi lehet ez? Egy hely? Egy város? Ország?

Pentíria egy egész világ! Sok-sok országgal, néppel, még több várossal. Egy zsebuniverzum bolygója, amely némileg hasonlít a Földhöz, egy tulajdonsága mégis merőben eltérő lehetőségeket adott a történelem alakulására.

Pentírián létezik mágia.

Varázslás, vagyis mindenféle hókuszpókusz? Szóval ez egy mesebeli világ – vághatod rá rögtön, és nem mondom, hogy nincs igazad. Bár azt sem, hogy de.

Az általunk megismert világ – univerzum – működése leírható négy alapvető fizikai kölcsönhatással:

  1. gravitációs kölcsönhatás
  2. elektromágneses kölcsönhatás
  3. erős kölcsönhatás
  4. gyenge kölcsönhatás

De ez igaz minden létező univerzumra? Nem tudjuk, mivel más univerzumokat a jelenleg alkalmazott módszerekkel nem vizsgálhatunk. Meglehet, hogy más világokban teljesen másfajta erők uralkodnak. Micsoda káosz lehet! – legalábbis a megszokott normáink szerint.

Erős kölcsöhatás nélkül az atommagok nem lennének stabilak, az univerzum csak hidrogén atomokból állna – elektromágneses kölcsönhatás nélkül pedig csak atommagok jöhetnének létre. Gravitáció híján nem keletkezhetnek bolygók, csillagok, sőt galaxisok sem, míg gyenge kölcsönhatás nélkül sosem indulna be a csillagokban a magfúzió. A világ végtelenül hideg és sötét hely lenne.

Egy alapjaiban máshogy működő világot igazából el sem tudunk képzelni, úgyhogy ennyire nem távolodom el a mi világképünktől. Ahogy fentebb írtam, Pentíria hasonlít a Földre, vagyis az ismert fizikai kölcsönhatások itt is érvényesek. Az egyetlen eltérés az, hogy Pentíria világában létezik egy ötödik kölcsönhatás, és ezzel az erővel utánozható a másik négy.

Ez azért nem egy apró eltérés – mondhatod most magadban. A tömegvonzás manipulálásával a bolygó felszínén lévő tárgyak hol eltávolodnának, hol belelapulnának a földbe. Elektromágnesest utánzó erő hatására véletlenszerű kisülések és forróságtól felcsapó tűzvészek pusztítanának. Az elemi részecskékre ható kölcsönhatások manipulálásával változik a testek mérete, ami nem túl szerencsés, az atomokat összetartó erő hirtelen megszüntetésével felszabaduló hatalmas energiák rombolásáról már nem is beszélve. Pedig azt ígértem, nem lesz káosz.

Egy ilyen természeti jelenség léte alaposan felborítaná a világ működését, ezért ez az erő legyen passzív: mindenhol jelen van, de csak külső ráhatással lép bármivel is kölcsönhatásba. További feltételként ez a külső hatás csakis olyasmitől származhat, ami annyira ritka az univerzumban, hogy jelenlétével nem okoz tömeges bolygómegsemmisülést.

Ez a tényező az akarat. Vagyis az erő aktivitásának elengedhetetlen feltétele az élet jelenléte.

Élőlények által előidézett, számunkra fizikával szembemenő jelenségek… Így már elég ismerősen hangzik, nemde? Ez pontosan az, amit mágiaként emlegetünk – a későbbiekben is így fogok rá hivatkozni.

Szóval adva van a mágia ebben az univerzumban. Ha mindenütt ott van, logikus, hogy egy lakható bolygón, mint amilyen Pentíria, olyan életforma is kifejlődjön az evolúciója során, amely képes érzékelni, netán valamilyen formában használni is ezt az erőt. A tüzet okádó sárkány vagy a láthatatlan erőtérrel zsákmányát becserkésző, húsevő növény nem is annyira elképzelhetetlen egy ilyen világban.

De mi történik akkor, ha egy mágiát használni képes faj elkezd eszközöket készíteni, aztán társadalmat, majd civilizációt épít? Hasonló fejlődési lépcsőkön mennének keresztül, mint mi emberek, vagy a mágia miatt egészen más utat járnának be? Hogyan hasznosítanák a mágiát? Kiváltaná az általunk értelmezett technológiát? Ha egyszerű az élelemtermelés, szállítmányozás, építkezés, akkor gazdag és gondtalan civilizáció jöhet létre. Maga a Paradicsom!

Egészen addig, míg el nem követnek egy óriási hibát, ami a virágkoruk végét okozza.